KnowBe4

Security awareness & compliancy

"De wet bescherming persoonsgegevens eist dat bedrijven kunnen aantonen wat er is gedaan aan gegevensbescherming."

 
A2A Kennissessie KnowBe4 op 22 juni 2017 van 14:30 – 17:00. Schrijf je nu in Events KnowBe4

KnowBe4 – E-mail bewust

E-MAIL BEWUST
De technische voorziening voor het tegenhouden van malware is goed op orde. Toch worden veel bedrijven verrast door het binnendringen van malware in deze beveiligde omgeving. Gijzeling van bestanden kan het gevolg zijn. Betalen is dan meestal de enige optie. Melden van deze gijzeling is wettelijk verlicht. Niet prettig.
De boosdoener is vaak een verkeerde inschatting van een medewerker op een e-mail bericht. Op slinkse wijze worden medewerkers verleid om op een link te klikken. Malwareverspreiders worden hierin steeds slimmer en gebruiken vaak actuele gebeurtenissen als lokkertje.
Hoe kunnen we als bedrijf onze medewerkers trainen om alerter te zijn op binnenkomende malware via e-mails?

WET OP DE DATABESCHERMING
De wet op de databescherming eist dat bedrijven lekken van informatie direct melden bij de overheid. Zelfs het vermoeden

MEDEWERKER TRAINEN IN: STOP – LOOK - THINK
A2A brengt een passende oplossing in de markt voor het testen en opleiden van de medewerkers. Deze Stop – Look – Think methodiek is eenvoudig aan te leren. De ervaring dat na implementatie het aantal medewerkers dat klikt op een verkeerde link afneemt van meer dan 20% naar 1,5%. Het risico op datalekken of gijzeling van de bestanden neemt hiermee enorm af.
De adoptie binnen het bedrijf wordt gedaan door A2A. Als eerste wordt een nulmeting uitgevoerd. Vervolgd door een praktische on-line training voor de medewerkers. Daarna vindt op regelmatige basis vervolgmetingen plaats. Deze metingen worden aangepast aan de methodiek die hackers gebruiken en actualiteit van het moment.
Trendgegevens van de metingen worden gedeeld met het bedrijf. U kunt hiermee aantonen dat u er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de wet op de databescherming.

VOORDELEN
• Aantoonbaar minder risico op datalekken
• Training en voorlichting voor medewerkers is altijd actueel
• Lage impact op werktijd medewerkers door on-line training
• Verhoging alertheid medewerkers door regelmatige testen

FUNCTIES
• Nulmeting
• Training en voorlichting
• Vervolgmetingen
• Uitgebreide rapportages met o.a. trendgegevens